Drozdowicz

Jak dowiedzieliśmy się podczas piątkowego posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej, niewypłacanie ludziom środków należnych z tytułu nadpłaty, za wydane w latach 2004-2006 karty pojazdu i kierowanie spraw do sądu to świadoma strategia dla… dobra powiatu. Do zwrotu dla mieszkańców jest ponad 1mln 113tys. zł. Co ciekawe po serii pytań radnego Anatola Kołoszuka, okazało się, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono niecałe 10% potrzebnej sumy.

Do zwrotu mieszkańcom jest ponad milion złotych, nie widzę, żeby zarząd zaplanował te środki w budżecie. Czy zarząd to pominął, czy świadomie wie, że taka kwota jest, ale nie zamierza tego realizować – dopytywał radny Anatol Kołoszuk – Interesem powiatu jest to, żeby oddać ludziom ich pieniądze.

Z informacji, które w odpowiedzi na interpelacje uzyskała radna Alicja Zalewska – Kubiak wynika, że w zakwestionowanym przez Trybunał Konstytucyjny okresie, w kamieńskim starostwie wydano 2620 kart pojazdu. Łączna kwota należności do zwrotu mieszkańcom wynosi 1 mln 113 tys. zł. Do tej pory starostwo zwróciło 27 425zł.

Częściowo zostało to zabezpieczone kwotą ok. 100 tys. zł, ale wiadomo, że nie jesteśmy bogatym powiatem, żebyśmy całą kwotę zabezpieczylistwierdził radny, członek zarządu Edward Arys.

Kołoszuk

Radny Anatol Kołoszuk zwrócił uwagę na fakt, iż spowodowanie, że wszyscy będą występować na drogę sądową, będzie skutkowało dla starostwa powstaniem dodatkowych kosztów procesowych oraz kosztów z tytułu obsługi prawnej.

Nie wszyscy mieszkańcy mieli tyle kłopotu z odzyskaniem pieniędzy. Do tej pory 22 szczęśliwcom wypłacono środki, bez spraw w sądzie. Skąd taki precedens? O to też pytał radny Anatol Kołoszuk.

Pierwsze osoby, które przychodziły dostawały pieniądze bez wyroków, później przyjęliśmy strategię, żeby wypłacać dopiero po wyrokach sądowychpoinformował wicestarosta Radosław Drozdowicz.

Było to nie więcej niż 10 osóbpodkreślała skarbnik Ewa Tokarzewska.

Co ciekawe,wystarczy zapoznać się z protokołami Zarządu Powiatu, np. tym z 28 września 2011 roku, nr 38 / 2011, aby dowiedzieć się że niektórzy pracownicy urzędu i ich rodziny, już dawno otrzymali zwrot i o sprawie zapomnieli. Tłumaczenie wicestarosty jest dość zaskakujące w aspekcie odpowiedzi na interpelacje jaką uzyskała radna Alicja Zalewska – Kubiak, która także pytała o kwestię karty pojazdów.

W 2010 roku zwrócono pieniądze 4 osobom po wyrokach sądowych, w 2011 roku pieniądze wypłacono 20 osobom bez wyroków i 2 po wyrokach sądowych. W 2012 roku zwrócono 2 osobom bez wyroku sądowego i 2 po wyrokach sądowych, natomiast w 2013 pieniądze trafiły do 17 osób, które zdecydowały się na pozew.

Zachęcamy mieszkańców, aby składali wnioski do starosty o zwrot nienależnie pobranych 425zł za kartę pojazdu. Jeśli organ odmówi zwrotu, należy złożyć pozew o zapłatę do Sądu. Poniżej załączamy wzór do wykorzystania.

Logo PDFKliknij na ikonę i pobierz gotowy wzór pozwu

kamienskie.info