Blisko 150 osób zebrało się dziś na zebraniu wiejskim w świetlicy w Chrząszczewie, gdzie rozpatrywano wniosek o odwołanie rady sołeckiej, oraz obecnego Sołtysa p. Andrzej Mikołajczaka. Chyba nikt nie spodziewał się takich tłumów, mimo że mieszkańcy Buniewic i Chrząszczewa zbierali szyki przez kilka ostatnich dni.

Po stwierdzeniu kworum i odczytaniu porządku obrad, strony przedstawiły swoje argumenty. Odczytano postulat mieszkańców Chrząszczewa podpisany przez 66 osób, w którym skierowano zarzuty do Sołtysa i sformułowano wniosek o jego odwołanie. Następnie odczytano pismo podpisane przez 103 mieszkańców Buniewic przeciwnych odwołaniu Andrzeja Mikołajczaka.

W wyniku tajnego głosowania, wniosek mieszkańców Chrząszczewa został odrzucony. Za odwołaniem Sołtysa głosowało 68 osób przeciw 73. Obecny sołtys nie ukrywał zadowolenia z pomyślnego przebiegu głosowania.

 

Pełna treść pisma mieszkańców Buniewic