Centrum Słowian i Wikingów fot. kamienskie.info

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku zebrała się w sprawie oceny ofert w dniu 3 kwietnia 2014 roku. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęła 1 oferta. Komisja dokonała jej otwarcia,  oceny formalnej oraz merytorycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę, wnioskując do Burmistrza Kamienia Pomorskiego o udzielenie dotacji w zakładanym wymiarze 40 tys. zł dla Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta. Burmistrz Kamienia Pomorskiego zaakceptował wskazania Komisji Konkursowej, podejmując decyzję o udzieleniu dotacji.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim