bezdomni

Komendant Straży Miejskiej Piotr Ptasiński poinformował radnych o działaniach Straży w związku z bardzo niskimi temperaturami. Na terenie gminy Kamień Pomorski są 23 osoby bezdomne, 3 mieszkają na działkach, 7 osób mieszka poza terenem miasta, o 4 osobach nie mamy danych, 2 osoby przebywają w noclegowniach, 3 osoby w prowizorycznie przygotowanych pomieszczeniach.

Przy obecnych temperaturach prowadzimy monitoring, osoby bezdomne zostały doposażone w ciepłą odzież, poduszki. Najbliższa noclegownia jest w Śniatowie, dowozi się też bezdomnych do Wolina i do Świnoujścia. Straż Miejska ma telefoniczny dyżur całodobowy – mówił Komendant.

Jak informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, są uruchomione numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych 800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

W 114 placówkach pomocy społecznej  do dyspozycji bezdomnych jest 1747 miejsc. Zachodniopomorskie schroniska zapewnią 1557 z nich, noclegownie – 120, ogrzewalnie – 30. Dodatkowo w domach pomocy społecznej dostępnych będzie 40 miejsc interwencyjnych.

W schroniskach i jadłodajniach na terenie województwa wydawanych będzie 2185 gorących posiłków.

Szczegółowe informacje o dostępności posiłków i miejsc noclegowych zawarte są w „Informatorze dla bezdomnych” stworzonym przez Wydział Spraw Społecznych we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW. Informator będzie przesłany do wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa, organizacji pozarządowych, wybranych organów administracji rządowej województwa oraz administratorów infrastruktury kolejowej i autobusowej.

kamienskie.info