Komendant Piotr Ptasiński fot. kamienskie.info

Urząd Gminy w Kamieniu Pomorskim informuje, iż w dniach od 22.04.2014r. do 10.06.2014r. w godzinach od 9:00 do 20:00, na terenie Gminy Kamień Pomorski zostanie przeprowadzona „AKCJA POSESJA”. Akcja ma na celu przegląd posesji pod względem ogólnego porządku i ładu, zabezpieczenia przeciwpożarowego, szczepień psów oraz zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Przegląd posesji zostanie przeprowadzony w składzie:

Przedstawiciele Straży Miejskiej:

– komendant Straży Miejskiej – Piotr PTASIŃSKI

– strażnik miejski – Janusz BEDNAREK

– strażnik miejski – Magdalena MONKOWSKA

– strażnik miejski – Łukasz ŁATKA

– strażnik miejski – Tomasz LESZCZYŃSKI

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim:

– inspektorzy ds. gospodarki komunalnej – zgodnie z decyzją kierownika referatu inwestycji,
zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej

Podstawa prawna:

  1. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399. Brzmienie od 28 listopada 2013).
  2. Uchwała Nr XXXVII/475/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 21grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Kamień Pomorski.
  3. USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 nr 147 poz. 1033. Brzmienie od 24 stycznia 2014).
  4. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856).
  5. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013 poz. 1232. Brzmienie od 25 stycznia 2014).
  6. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21. Brzmienie od 1 stycznia 2014)

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZYGOTOWANIE UMOWY ORAZ DOWODU WPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I PŁYNNYCH JAK RÓWNIEŻ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SZCZEPIENIE PSÓW.

Harmonogram przeprowadzenia kontroli odnośnie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski.

Lp. Nazwa sołectwa Miejscowość Dzień kontroli Godzina
1. BENICE Benice 22 – 23.04.2014, 9:00-20:00
2. BUSZĘCIN Buszęcin, Gościsław 25.04.2014, 9:00-20:00
3. CHRZĄSTOWO Chrząstowo 28.04.2014, 9:00-20:00
4. CHRZĄSZCZEWO Chrząszczewo, Chrząszczewko, 29.04.2014, 9:00-20:00
5. BUNIEWICE Buniewice 29.04.2014, 9:00-20:00
6. DUSIN Dusin 05.05.2014, 9:00-20:00
7. GRABOWO Grabowo 06.05.2014, 9:00-20:00
8. GRĘBOWO Grębowo, Mokrawica 07.05.2014, 9:00-20:00
9. GÓRKI Górki, Kukań 08 – 09.05.2014 9:00-20:00
10. JARSZEWO Jarszewo 12 – 13.05.2014 9:00-20:00
11. MIŁACHOWO Miłachowo 14.05.2014 9:00-20:00
12. JARZYSŁAW Jarzysław 15.05.2014 9:00-20:00
13. KUKUŁOWO Kukułowo 16.05.2014 9:00-20:00
14. PŁASTKOWO Płastkowo 23.04.2014 9:00-20:00
15. POŁCHOWO Połchowo 19.05.2014 9:00-20:00
16. REKOWO Rekowo 21.05.2014 9:00-20:00
17. ROZWAROWO Rozwarowo 20.05.2014 9:00-20:00
18. RZEWNOWO Rzewnowo, Rzewnówko 22 – 23.05.2014 9:00-20:00
19. SIBIN Sibin 26.05.2014, 9:00-20:00
20. SKARCHOWO Skarchowo 27.05.2014 9:00-20:00
21. STAWNO Stawno, Stawnik, Borzysław 28.05.2014 9:00-20:00
22. STRZEŻEWO Strzeżewo, Strzeżewko 29.05.2014 9:00-20:00
23. SZUMIĄCA Szumiąca, Ducino, Giżkowo 02.06.2014 9:00-20:00
24. ŚNIATOWO Śniatowo, Ganiec 23 – 24.04.2014 9:00-20:00
25. TRZEBIESZEWO Trzebiszewo, Świniec, Borucin 03 – 04.06.2014 9:00-20:00
26. WRZOSOWO Wrzosowo, Radawka 05 – 06.06.2014 9:00-20:00
27. RARWINO Rarwino 09.06.2014 9:00-20:00
28. ŻÓŁCINO Żółcino 10.06.2014 9:00-20:00