Straż Miejska

28 stycznia wejdą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń regulujących pracę straży gminnych. Strażnikom zostaną nadane nowe uprawnienia mandatowe, zmianie ulegną też zasady prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Pierwsze z rozporządzeń uprawnia strażników do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie wymogów dotyczących magazynowania odpadów, zlecanie gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom oraz zbieranie odpadów bez odpowiedniej umowy. Rozporządzenie przywraca strażnikom uprawnienia do karania mandatami prowadzących punkty zbierania metali za niedopełnienie formalności przy skupie  oraz osób nielegalnie spalających śmieci. Doprecyzowano również kwestię wydawania komendantom straży gminnych upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu. Z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, będzie za to odpowiadał wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Druga zmiana  dotyczy rozporządzenia w sprawie ewidencji etatów i wyposażenia. Chodzi o uporządkowanie katalogu elementów wyposażenia straży podlegających ewidencji oraz dodaniu do niego siatek obezwładniających. Nowe przepisy będą miały zastosowanie już do informacji składanych przez komendantów straży gminnych za 2013 r.

kamienskie.info