20141223143236

Nowe samochody ratownictwa wysokościowego oraz ratowniczo-gaśnicze trafiły dziś do komend powiatowych PSP w Kamieniu Pomorskim, Policach, Goleniowie, Gryficach, Myśliborzu, Świdwinie i Wałczu oraz komend miejskich PSP w Szczecinie i Koszalinie.

W uroczystości z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Marka Kowalskiego, komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Henryka Cegiełki i marszałka województwa Olgierda Geblewicza uczestniczył wicewojewoda Ryszard Mićko.

20141223143407

Wozy wyposażone są m.in. w stałą linię gaśniczą i sterowane bezprzewodowo, automatyczne działko gaśnicze, kamerę termowizyjną z modułem transmisji bezprzewodowej, oświetlenie dalekiego zasięgu w technologii LED, automatyczny defibrylator zewnętrzny AED oraz skokochron ustawiany w czasie 60 sekund, umożliwiający zeskok z wysokości powyżej 15 m.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki