defib

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie zakupiła za pozyskane przez siebie środki Defibrylator AED. Sumę ponad ośmiu tysięcy złotych udało się zgromadzić dzięki organizacji dwóch Festynów strażackich w lipcu i sierpniu. Cały zysk został przekazany na zakup urządzenia. Oprócz samego defibrylatora zostały zakupione dodatkowe elektrody i bateria.

Defibrylator znacznie uskuteczni i ułatwi strażakom z Kołczewa udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jest to pierwsze tego typu urządzenie będące na wyposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym Powiecie. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie chciałby podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu Defibrylatora AED i bez których pomocy nie udałoby się zgromadzić niezbędnych środków.

OSP Kołczewo