DSCF2093

Od 1 do 15 września będą przyjmowane wnioski o przyznanie Stypendium Szkolnego na rok 2014/2015. Formularz wniosku do pobrania jest w biurze księgowości Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ulicy Szkolnej 2. Próg dochodu netto upoważniający do otrzymywania stypendium nie może przekroczyć 456,00 złotych netto na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego.

Oprócz samego wniosku należy także udokumentować wszelkie dochody osiągane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku czyli w sierpniu. I tak osoby pracujące na umowę o pracę składają zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto, zaświadczenie z urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, odcinek renty lub emerytury w przypadku rencisty lub emeryta, zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby otrzymujące alimenty składają kopię wyroku zasądzającego wielkość alimentów, zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń z Urzędu Pracy, inne np. stypendia – zaświadczenia szkoły.

UM w Golczewie