DSCN3101

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim co roku osiągają bardzo wysokie lokaty w konkursach. Szczególnie istotne dla nauczycieli i uczniów są konkursy kuratoryjne. Historia szkoły pokazuje jak wielu uczniom kamieńskiego gimnazjum udało się zdobyć tytuł finalisty czy też laureata (szczegółowe dane można odnaleźć na stronie internetowej gimnazjum). Prestiżowe konkursy kuratoryjne pozwalają młodzieży nie tylko rozwijać pasje i poszerzać wiedzę , niosą też ze sobą wymierne korzyści. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną . Ponadto laureaci zwolnieni są z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Uczniom takim przysługują również preferencje rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku finalistami konkursów przedmiotowych zostali: z języka polskiego Julia Mancewicz, Martyna Sakowicz, Roksana Woźniak (opiekunowie: I. Świderska, L. Gołdyn) oraz Sebastian Nagel z języka niemieckiego (opiekun R. Walczak). Uczniowie walczyć będą wkrótce o tytuł laureata.

DSCN3097

Innym konkursem, o którym warto wspomnieć, jest ogólnopolski Konkurs Ojczyzna Polszczyzna pod patronatem profesora Jana Miodka. W tym roku w drugim etapie konkursu znalazło się aż sześcioro naszych uczniów: Julia Mancewicz, Alicja Zapłata, Dominika Masłowska, Martyna Sakowicz, Roksana Woźniak oraz Kamil Gralak. Uczennicy klasy III b Martynie Sakowicz (opiekun I. Świderska) udało się wejść do najlepszej 10 w województwie. W Małym Finale, który polegał na przygotowaniu i prezentacji wypowiedzi ustnej o charakterze argumentacyjnym, Martyna Sakowicz zajęła III miejsce.

DSCN3099

Na uwagę zasługują również wyniki ogólnopolskiego konkursu Olimpus. W tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z geografii laureatką konkursu została uczennica klasy III C Roksana Woźniak (opiekun S. Guzik), natomiast Julia Mancewicz i Bartosz Jordan z kl. II c (opiekun Z. Paterczyk) zdobyli tytuł laureata z matematyki.

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

źródło:
Ilona Świderska
Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim