22 listopada 2011 roku burmistrz Wolina – Eugeniusz Jasiewicz spotkał się w naszym Urzędzie z dyrektorem Książnicy Pomorskiej panem Lucjanem Bąbolewskim oraz panią Barbarą Sztark. W spotkaniu udział wzięli również – przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Frankowski, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin pani Ewa Grzybowska oraz dyrektor Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaube pan Ryszard Banaszkiewicz.

Spotkanie poświęcone było omówieniu organizacji przyszłorocznej wystawy o Wolinie w ramach XI. Jubileuszu Spotkań Regionalnych w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Cykl tych spotkań ma na celu ukazanie kształtowania się tożsamości kulturowej naszego regionu w aspekcie historycznym i współczesnym oraz popularyzację wiedzy regionalnej.

Rok 2012, a dokładnie październik, za sprawą starań Burmistrza Wolina poświęcony będzie właśnie Gminie Wolin. Będzie to doskonała okazja na wyeksponowanie walorów historycznych i turystycznych naszych terenów, prezentacją naszych dokonań w szerokim aspekcie w okresie powojennym. Nie ulega wątpliwości, że ta wystawa będzie znakomitym narzędziem promującym gminę Wolin, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że dziennie Książnicę Pomorską odwiedza około tysiąc osób z różnych środowisk oraz państw.

Po zakończeniu akcji promocyjnej w szczecińskiej Książnicy wystawa ta objedzie wszystkie nasze miasta partnerskie oraz zaprzyjaźnione z Wolinem – a więc będzie eksponowana w Usedom i Kalkar w Niemczech, Zelenogradzku – w Rosji, Staffanstorpie – w Szwecji, Venansault – we Francji.

Przewodniczącą zespołu organizacyjnego wystawy została pani dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin – Ewa Grzybowska.

Już podczas tego spotkania padły propozycje wzbogacenia wystawy o występy naszych muzycznych i śpiewających artystów, spotkania z naszymi poetkami i pisarzami, malarzami, rzeźbiarzami a również serwowania zupy rybnej jako naszej „markowej” potrawy lokalnej.

Burmistrz już od dzisiaj  zaprasza wszystkich naszych twórców i ludzi „pozytywnie zakręconych” do składania swoich propozycji na tą wystawę do pani dyrektor Grzybowskiej.