fot. Przemaldo

fot. Przemaldo

W dniu 25 stycznia 2014 roku zakończyło się szkolenie techniczne strażaków OSP powiatu kamieńskiego. Kurs techniczny jest elementem wieloetapowego szkolenia strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu kamieńskiego.

fot. Przemaldo

fot. Przemaldo

Druhowie jednostek stawili się o godzinie 9.00 w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Po odprawie przemieścili się na teren ćwiczeń praktycznych w Chrząszczewie. Po podzieleniu na zespoły ćwiczebne strażacy przystąpili do usuwania skutków pozorowanego wypadku drogowego. Szczególną uwagę zwracano na techniki wydostawania uczestników zdarzeń z pojazdów mechanicznych. Po części praktycznej odbył się egzamin teoretyczny. Po sprawdzeniu testów komisja egzaminacyjna poinformowała, iż egzamin zaliczyło 25.

źródło:
Przemaldo