50+ podejmie każdą pracę w Kamieniu Pomorskim.
tel.667917242