Policja

Poszukujesz pracy? Masz smykałkę do informatyki? Chcesz pracować dla Policji? Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim  poszukuje osoby do pracy na stanowisko Starszego Referenta w Zespole Łączności i Informatyki.

Przyszły pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za wprowadzanie danych do funkcjonujących programów, sprawdzanie i korzystanie z nich, prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki, czuwanie nad sprawnym działaniem systemu komputerowego, instalację i konfigurację sprzętów i oprogramowań, umiejętność programowania na potrzeby administrowania systemami, umiejętność korzystania z internetu i usług sieciowych czy instalację nowych urządzeń radiotelefonicznych w obiektach stałych i środkach transportu.

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie minimum średnie, przynajmniej rok pracy na stanowisku informatyka, prawo jazdy kategorii B, umiejętność komunikowania się, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej czy organizowania własnej pracy. Proponowana płaca zasadnicza: – 1873,84 zł brutto.

Dokumenty zawierające życiorys i list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o niekaralności, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego należy składać do 9 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim ul. Żwirki i Wigury 2 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 165413.

kamienskie.info