„Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim pokazał, że nie tylko nie potrafi rozwiązać stojących przed nim problemów finansowych, ale też problemów organizacyjnych, administracyjnych i proceduralnych.” Tak w piśmie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wojewody zachodniopomorskiego Klub opozycyjnych radnych podsumował działania Zarządu....