Orlik Stuchowo

Od ponad miesiąca radny Dariusz Kaczor próbuje się dowiedzieć w drodze interpelacji, w jakich godzinach czynny był Orlik w Stuchowie od 1 stycznia 2014 roku do prawie końca marca, w rozbiciu na poszczególne dni. Wszystko w związku z informacjami Mieszkańców, iż od dłuższego już czasu, w tym w trakcie pięknych, słonecznych ferii zimowych, mimo sprzyjającej pogody bardzo ciężko było zastać Orlik w Stuchowie otwarty.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładał budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

– To jakieś nieporozumienie – nie kryją zaskoczenia Mieszkańcy Stuchowa, którzy chcieli z dziećmi pograć w piłkę na boisku Orlik. Skarżą się, że czasami mieli problem z tym, by tam wejść, bo boisko było zamknięte. Domagają się przestrzegania jasnych i jednoznacznych zasad korzystania z Orlika, podania konkretnych godzin, kiedy obiekt jest czynny na tablicy przed wejściem do obiektu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świerzno.

Widać było już na sesji 31 marca, że wójt nie miał w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia.

Ja nie będę się ustosunkowywał do tego, bo to wymaga… Chciałbym zwrócić na jedno. Animator jest zatrudniony w ramach projektu, do tej pory był zatrudniony w ramach dofinansowania z LZS-u. Oprócz tzw. otwarcia Orlika ja uważam, za niegospodarność, żeby Orlik był otwarty i światło było zapalone, zwłaszcza w styczniu. Więc Pan Animator ma w zakresie obowiązków szereg innych zadań. Praktycznie połowę czasu ma przeznaczone na inne zadania z tzw. upowszechnianiem sportu na terenie gminystwierdził Krzysztof Atras.

Radny Dariusz Kaczor chciał się także dowiedzieć, kto był animatorem na Orliku w poszczególnych dniach od 1 stycznia 2014 roku i na jakiej zasadzie jest zatrudniony. Jakie warunki musi spełniać zgodnie z zasadami obsługi Orlików gminnych i kto dba o Orlika w sensie technicznego przygotowania do korzystania przez Mieszkańców. Poprosił też o zestawienie rocznego kosztu utrzymania Orlika w Stuchowie.

Pytałem o pracę Orlika ponad miesiąc temu. Po dwóch tygodniach dostałem odpowiedź, w jakie dni i w jakich godzinach powinien być czynny, a nie w jakie był czynny Orlik. Zupełnie nie na temat. Rozumiem, że udzielono mi odpowiedzi, co mówi na ten temat uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu, ale mi chodziło o to w jakich godzinach był faktycznie czynny – powiedział w rozmowie z redakcją radny Dariusz Kaczor – Skoro pan wójt napisał mi, że Pan Pawlaczyk jest zatrudniony na Orliku na czas nieokreślony, z konkretnym wynagrodzeniem i wykonywał swoją pracę, to ktoś potwierdzał listę obecności do wypłaty a ja pytam tylko, kiedy czynny był Orlik, jako obiekt sportowy powszechnie dostępny dla Mieszkańców. To Oni zobowiązali mnie do złożenia interpelacji w tej sprawie. Otrzymałem od wójta harmonogram pracy pana Pawlaczyka w miesiącach styczeń luty i marzec, zresztą przez nikogo nie podpisany, jakieś tam ksero. Tak się nie udostępnia informacji. Poza tym to, co otrzymałem, to harmonogram pracy p. Pawlaczyka jako trenera Korony. Jakieś wyjazdy na sparingi, treningi na hali w Świerznie, na turnieje, itd. To mnie w ogóle nie interesuje. Ja nie pytałem o pracę pana Pawlaczyka tylko o godziny pracy Orlika jako obiektu sportowego, który ma być czynny dla Mieszkańców. Mieszkańcy mają znać godziny pracy boiska i wybierać się tam z rodzinami, gdy tego zapragną. Gmina chyba nie rozumie, że Orlik i stadion sportowy to dwa różne obiekty o innym charakterze i celu działania, a ich utrzymanie ma być rozbite w budżecie. Jeżeli pan Pawlaczyk często wyjeżdża, bo tak wynika z harmonogramu, który otrzymałem, to Orlik jest w tym czasie nieczynny? Bardzo długo w takim razie i bardzo często był zamknięty. Powinno być zapewnione zastępstwo. Na sesji dwa tygodnie temu znowu dopytywałem o pracę Orlika i obiecano mi uzupełnienie odpowiedzi na piśmie. Niestety już zaraz połowa kwietnia, a ja nic nie mam. W czym jest problem ? Mogę się tylko domyślać. Pofatygowałem się i wielokrotnie sprawdzałem pracę Orlika w interesującym mnie okresie i nie po palących się światłach, tylko chcąc dostać się do środka. W piśmie do mnie wójt stwierdził, że bezpośrednio nadzoruje działanie Orlika, więc odpowiedź powinna być udzielona również szybko i bezpośrednio, chyba wójt wie, co potwierdza do… sfinansowania.

Z odpowiedzi na interpelację Radnego Dariusza Kaczora wynika, iż koszty utrzymania Orlika w 2013 roku kształtowały się następująco:

– wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia – 41.490,40 zł,
– odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
– zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska sportowego Orlik, materiałów na organizację imprez sportowych i działalności – 2.338, 38 zł,
– opłata za energię i wodę – 7.943, 34 zł,
– usługi – koszty przejazdu na mecze, opłata za śmieci – 2.757, 91 zł,

Łącznie koszty utrzymania Orlika w Stuchowie: 55.623,96 zł.

Logo PDFZobacz w jakich godzinach powinien być otwarty ORLIK w Stuchowie

 

kamienskie.info