Z początkiem marca ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Inwestycje, które mogą być realizowane w ramach programu to m.in.: budowa sal gimnastycznych, hal sportowych, boisk, kortów tenisowych, tzw. terenowych urządzeń sportowych oraz przebudowy i remonty obiektów sportowych.

Program skierowany jest do jednostek sektora finansów publicznych prowadzących działalność w dziedzinie kultury fizycznej – czyli np. szkół, samorządów, organizacji pozarządowych. Projekt zakłada podział 90 milionów złotych w skali całego kraju. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2017r.