Nauczyciele strajkują dziś we wszystkich województwach. W większości z nich manifestacje mają potrwać od godz. 7.30 do 15.30. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by do 2022 r. w szkołach nie było zwolnień oraz, by żadnemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie zmieniły się na niekorzyść. ZNP oczekuje również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.

Nauczyciele nie prowadzą zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Strajkują także pracownicy szkolnej administracji i obsługi. Jak podkreśla zachodniopomorska Kurator Oświaty, decyzja o tym, czy dziecko pójdzie do szkoły, czy nie, należy do rodziców. Każde musi mieć jednak zapewnioną opiekę. – Będziemy reagować na informacje o tym, że dziecko nie zostało objęte odpowiednią opieką w szkole. W tym zakresie rzeczywiście widzę swoją rolę – mówi Magdalena Zarębska-Kulesza. Jak tłumaczy, w takich wypadkach mogą być wobec tych szkół wyciągnięte konsekwencje.