Policja

W dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 roku po raz 14 obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów będzie ochrona danych osobowych ofiary przestępstw.

Policja zachodniopomorska w ramach realizacji swoich zadań nie tylko inicjuje ale także współuczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Funkcjonariusze czynnie włączają się do akcji. Policjanci razem z innymi podmiotami podczas pełnionych wspólnie dyżurów udzielać będą kompleksowych porad wszystkim zgłaszającym się po pomoc.

Dyżury policjantów pełnione będą w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w dniach od 24 lutego do 1 marca   w godzinach 8:00-20:00.

 źródło:
st.sierż Marta Szołtun