DSCN3216

Julia Mancewicz z kl. 2 c oraz Roksana Woźniak z kl. 3 c zdobyły tytuł laureata w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym. Konkursy kuratoryjne przebiegają w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego wchodzi około 100 najlepszych uczniów.

By uzyskać tytuł laureata, należy zdobyć 80% punktów. W tym roku szkolnym w Konkursie  Polonistycznym  to prestiżowe wyróżnienie uzyskało zaledwie 20 osób. Wśród najlepszej dwudziestki z całego województwa są  dwie uczennice z Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim. Tematyka tegorocznego konkursu dotyczyła motywu teatru  w literaturze. Uczennice musiały się zapoznać z dziełami pisarzy, których twórczość nawiązuje do toposu teatru, m. in. Jana Kochanowskiego, Williama Szekspira, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Edwarda Stachury  czy też Wisławy Szymborskiej. Test na etapie wojewódzkim składa się tylko z pytań otwartych, sprawdzających przede wszystkim umiejętności interpretowania tekstów literackich na poziomie dosłownym i metaforycznym oraz formułowania dojrzałych i krytycznych opinii. Uczniowie muszą  również  wykazać się umiejętnością pisania rozprawki, przywołując odpowiednie konteksty literackie i wykazując się  wysoką sprawnością językową.

Tytuł laureata niesie ze sobą wymierne korzyści. Uczniowie uzyskują ocenę celującą na koniec roku, zwolnieni są również z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Tytuł ten umożliwia dalsze  kształcenie w najbardziej prestiżowych szkołach ponadgimnazjalnych, dając szczególne przywileje rekrutacyjne.

Gratulujemy uczennicom i ich nauczycielom!

źródło:
Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim