IMG_8873

W piątek 14 marca br. w Stuchowie i w Świerznie odbyły się prelekcje oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów VI-tych klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum.

IMG_8882

Uczniowie szkół podstawowych wysłuchali prelekcji na temat życia Janusza Korczaka. Natomiast gimnazjaliści przybliżyli sobie życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prelekcje prowadziła pani Cecylia Judek, Sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej. Warsztaty dziennikarskie prowadził pan Bogdan Twardochleb dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.

źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie