1

28 lutego 2014 roku w „Dworku Wolińskim” została podpisana umowa o dofinansowanie kolejnej wolińskiej inwestycji „przebudowy drogi gminnej Ładzin-Rabiąż-Domysłów”. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował pan Jarosław Rzepa, który podpisał z burmistrzem Wolina panem Eugeniuszem Jasiewiczem przy udziale Skarbnika Gminy pana Romana Kleszczyńskiego umowę przyznającą dotację ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość inwestycji to 2 977 084,21 zł z czego 559 404,13 zł pochodzić będzie z przyznanego dofinansowania.

W spotkaniu udział wzięli również: przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie pan Jan Frankowski, sekretarz Gminy Wolin pan Stanisław Łaszcz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie.

2

Łączna długość drogi, planowanej do wykonania, na odcinku Ładzin-Rabiąż-Domysłów wynosi 3,97 km, a termin realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziany jest na koniec września 2014 r.

W marcu zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy, który będzie realizował to zadanie łącznie z budową sieci wodociągowej na trasie przebiegu drogi, współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

źródło:
Anna Osieleniec