2

W goleniowskim starostwie marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Wolina pan Eugeniusz Jasiewicz wraz ze Skarbnikiem Gminy panem Romanem Kleszczyńskim dokonali uroczystego podpisania umowy na realizację dużego zadania inwestycyjnego o znaczeniu strategicznym dla gminy – budowy sieci wodociągowych na trasach: Wolin-Płocin, Ładzin-Rabiąż, Rabiąż-Kolonia Domysłów, Wolin-Darzowice-Unin.

Całkowita wartość inwestycji to 5 544 376, 96 zł z czego około 60% tej kwoty (3 213 000 zł) pochodzić będzie z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna długość budowanych sieci przesyłowych to ponad 13,5 km, których realizacja pozwoli na zapewnienie mieszkańcom tych obszarów i miejscowości pewność i niezawodność dostępu do wody pitnej.

Wysokie koszty inwestycji wodno-kanalizacyjnych są przyczyną rozłożenia tych inwestycji w czasie. Szczególnie dobrą informacją jest uzyskanie przez Gminę Wolin dofinansowania w ostatnim roku przed nowym okresem programowania w latach 2014-2020. Pozwoli to na realizację dużego przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla Gminy.

źródło:
UM w Wolinie