W dniu wczorajszym (29.12.2011) na Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie odbyła się XIX uroczysta Sesja Rady Miejskiej. W kameralnej, przytulnej atmosferze uczestników powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dziwnowie Joanna Piwińska oraz Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. Burmistrz Dziwnowa następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym wyraził szacunek dla wartości rodzinnych oraz przekonanie o szczególnej roli rodziny i jej autorytetu w życiu wspólnoty lokalnej. Po wygłoszeniu przemówienia Burmistrz odznaczył  medalami Prezydenta RP następujące pary małżeńskie, które w tym roku obchodziły 50 lat pożycia małżeńskiego:

– Teresa i Jan Dejnarowicz
– Danuta i Zygmunt Solis
– Kazimiera i Stanisław Pociask
– Marianna i Jerzy Sałuda

Jubilaci oprócz medali otrzymali także od Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej upominki i kwiaty.

Kolejna część uroczystości przebiegała pod znakiem statuetki „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”. O jej przyznaniu decyduje Kapituła, w której pracach pod przewodnictwem Burmistrza Dziwnowa biorą udział działacze społeczni i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dziwnów. To właśnie w grudniu statuetki „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” są przyznawane i oficjalnie wręczane w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Po przypomnieniu historii Kapituły oraz  regulaminu  przemówienie wygłosił Burmistrz Dziwnowa, w którym niniejszą statuetkę uznał jako wyróżnienie od Gminy Dziwnów dla tych, którzy wyróżnili się pracą, zaangażowaniem i efektami w lokalnej społeczności i którzy są zatem autorytetami w życiu lokalnym. Po odczytaniu przemówienia nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek tegorocznym laureatom, którymi byli:

– Aurelia Zrodowska
– Józef Cieśla
– Kazimierz Libucki
– Natalia i Władysław  Tkaczyk
– Zofia i Bronisław Szatanik

Po wręczeniu statuetek Burmistrz Dziwnowa udzielił głosu laureatom – Aurelia Zrodowska wyraziła swoje podziękowanie za wyróżnienie jej osoby statuetką „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”.

W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonym gości w tym poseł na sejm RP Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski, który z rąk Burmistrza otrzymał statuetkę „Przyjaciela Gminy”, dziękując przy tym za trud wkładany w rozwój naszej Gminy. Pan Poseł wyraził zaskoczenie z uhonorowanie go statuetką oraz zapowiedział dalszą współpracę z naszymi władzami.

Podczas uroczystości osoby zasłużone dla pożarnictwa uhonorowano medalem Krzyża Koronnego. Kawalerami Krzyża Koronnego zostali odznaczeni:
– druh Robert Janiszewski
-druh marek Zieba
-druh Włodzimierz Hewelt
KRZYŻ KORONNY jest przyznawany za zasługi osób, które w sprawach Ojczyzny, zarówno widzianej jako Nasz Kraj jak i lokalna mała społeczność, kierują się takimi zasadami, o których można powiedzieć, że słowa wyryte na tarczy medalu CHWAŁA I HONOR najlepiej opisują zasługi uhonorowanych osób.

W dalszej części uroczystości Ksiądz Proboszcz Karol Wilczyński złożył wszystkim uczestnikom życzenia noworoczne, po czym Przewodnicząca oficjalnie zakończyła sesję Rady Miejskiej.

Nie oznaczało to jeszcze zakończenia spotkania w rodzinnej atmosferze. Burmistrz Dziwnowa wzniósł toast za wszystkim wyróżnionych podczas uroczystości, a także za Nowy Rok. Po czym zaprosił wszystkich do pamiątkowego, wspólnego zdjęcia.

tekst i fot. UMiG Dziwnów