Urząd Skarbowy

Kamieński Urząd Skarbowy podsumował akcję składania zeznań podatkowych. Podatnicy rozliczając się w okresie od stycznia do końca kwietnia z osiągniętych dochodów za 2013 rok złożyli  w  Urzędzie Skarbowym  w Kamieniu Pomorskim 19.781  zeznań  rocznych ( dla porównania:  za 2011 r. –  20.217 zeznań, za 2012 – 20.094 zeznania). Dodatkowo, z możliwości rozliczenia się z podatku za pośrednictwem płatnika na formularzach PIT-40 skorzystało 286 podatników .

Prowadzona kolejny już rok kampania informacyjna dotycząca składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną na wszystkich formularzach podatkowych bez tzw. „kwalifikowanego podpisu” przynosi wymierne efekty. Należy podkreślić że wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego i coraz więcej podatników wykorzystuje tę formę składania zeznań. W tym roku w okresie składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną wpłynęło do Urzędu za 2013 r. 4.641 zeznań, natomiast za rok 2012 było takich zeznań 3.058.

W celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku w zakresie rozliczenia rocznego, w ramach współpracy z organami samorządowymi, wzorem lat ubiegłych uruchomiono dodatkowe punkty przyjmowania zeznań rocznych, które obsługiwane były przez pracowników Urzędu Skarbowego w siedzibach Urzędów Miast: Golczewo, Międzyzdroje i Wolin gdzie ogółem przyjęto 1.184 zeznania roczne.

Podatnicy częściej przekazują 1% podatku.

W rozliczeniach za 2013 r. podatnicy w większym stopniu niż w roku poprzednim korzystali z możliwości przekazania 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Podatnicy w 9.354 zeznaniach rocznych wyrazili chęć przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Kwota 1% podatku jaką otrzymają w tym roku organizacje pożytku publicznego od podatników Powiatu kamieńskiego to 441.684,00 zł.

Ulgi podatkowe.

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób fizycznych korzystali również z przysługujących ulg w zakresie tego podatku. W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące korzystania z poszczególnych ulg przez podatników w latach 2012 i 2013. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ulgi internetowej jak i ulgi na dzieci mniej podatników skorzystało z odliczeń z tego tytułu.

Już od stycznia 2014 r. podjęto szereg działań mających na celu informowanie o organizacji obsługi podatników w okresie składania zeznań rocznych, tj., o możliwych sposobach złożenia zeznania, o wydłużonych godzinach pracy Urzędu, przysługujących ulgach.

W dniach 05, 10,11, 12 i 13 lutego 2014 r. w siedzibach Urzędów Miast Świerzno, Golczewo, Wolin, Dziwnów i Międzyzdroje zorganizowane zostały dla podatników spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat składania deklaracji oraz zeznań drogą elektroniczną, omawiano między innymi najczęściej popełniane błędy w składanych zeznaniach. Również w okresie składania zeznań podatkowych utworzone zostało w Urzędzie stanowisko do przesyłania zeznań podatkowych za 2013 r. drogą elektroniczną. Każdy zainteresowany złożeniem zeznania podatkowego drogą elektroniczna mógł skorzystać z tej formy rozliczeń w godzinach pracy Urzędu, oraz uzyskać od pracownika Urzędu niezbędne informacje techniczne i wyjaśnienia dotyczące systemu e-Deklaracje. W dniu 10 marca 2014 r., zorganizowano spotkanie instruktażowe w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamieniu Pomorskim o zasadach korzystania z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.

Działania Urzędu zostały dodatkowo zintensyfikowane w ramach kampanii „Szybki PIT”, 5 marca 2014 r. (sobota) zorganizowano dzień otwarty w trakcie którego, przyjmowano zeznania roczne jak również udzielano porad i informacji na temat składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Wydłużone zostały godziny pracy Urzędu w dniach 25, 28 oraz 29 i 30 kwietnia 2014 r.

Działania informacyjne prowadzono korzystając z życzliwości Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, Burmistrzów Miast i Gmin: Dziwnowa, Golczewa, Kamienia Pomorskiego, Świerzna, Międzyzdrojów i Wolina, zamieszczając na ich stronach internetowych oraz w informatorach wydawanych przez Rady Miejskie i Burmistrzów komunikaty, ogłoszenia, materiały informacyjne.

Pragnę podziękować wszystkim Państwu za okazaną pomoc w przeprowadzeniu tegorocznej akcji „PIT”. Podatnikom dziękuję za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość.

Tadeusz Wróblewski
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim