Śmieci

Mając na względzie poprawę estetyki naszego miasta zwracamy się z ogromną prośbą o zaprzestanie zaśmiecania naszego miasta i jego okolic.  Niestety nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy mają odpowiedni stosunek do miejsca, w którym mieszkamy, a w przyszłości będą żyły nasz dzieci.

Przypominamy, iż w naszym mieście działa bezpłatny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym każdy mieszkaniec może oddać:

– przeterminowane leki,
– baterie i przenośne akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– metal i opakowania wielomateriałowe,
– odpady wielkogabarytowe,
– chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach),
– zużyte opony,
-odpady zielone,
-świetlówki,
– odpady zebrane selektywnie,
– drobne odpady poremontowe.

Punkt działa na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim w godz.: pon. 10-18, wt. – pt. 7.00-15.00.

Miejmy świadomość tego, że koszty sprzątania i wywozu śmieci z „dzikich wysypisk” obciążają nie Urząd Gminy, a wszystkich mieszkańców, więc w naszym wspólnym interesie jest dbanie o porządek. Nie bądźmy obojętni, reagujmy kiedy jesteśmy świadkami nieprawidłowych zachowań. W mieście działa Straż Gminna – tel. 91 3213997 oraz Biuro Gospodarowania Odpadami – te. 91 3821142 (wew. 980), do których można się zgłaszać napotkane problemy.

Sylwia Zielonko UM Kamień Pomorski