1

Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, pomocna – pani Joanna Linert wita interesantów już od pewnego czasu w sekretariacie naszego Urzędu Miejskiego. Pracownik samorządowy to osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią. Do jej podstawowych obowiązków należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Obowiązuje go kodeks etyki zawodowej, precyzujący zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania funkcjonariuszy publicznych, dlatego w Urzędzie Miejskim w Wolinie przyjęto zasadę publicznego przedstawiania pracowników, którzy obsługują mieszkańców i interesantów gminy.

W dniu 5 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wolinie uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego złożyła Pani Joanna Linert – absolwentka Akademii Morskiej w Szczecinie, obecnie referent ds. obsługi sekretariatu. Do jej obowiązków należy m.in.: obsługa interesantów i czuwanie nad sprawnością ich obsługi przez merytorycznych pracowników urzędu, organizacja spotkań burmistrza i jego zastępcy,  potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,  całościowe prowadzenie spraw sekretariatu w porozumieniu z sekretarzem urzędu.

UM w Wolinie