opp

Wszystko wskazuje na to, że do końca tego tygodnia po wielu miesiącach perturbacji rozpocznie funkcjonowanie system odcinkowego pomiaru prędkości na drodze nr 3, między Miękowem a Babigoszczą. Potwierdza to Biuro Prasowe Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Urządzenia zarejestrują każdego kierowce, który przekroczy prędkość ponad dozwolone 90 km/h.

bab

System odcinkowego pomiaru prędkości na drodze nr 3 jest jedynym tego rodzaju urządzeniem w naszym województwie. Do dziś nie udalo się podłączyć do niego zasilania i choć nie funkcjonował to kierowcy zwalniali ostrzegani o pomiarze, często nawet o wiele bardziej niż wymagane 90 km/h. Na odcinku Miękowo – Babigoszcz pomiar będzie funkcjonował do czasu przebudowy jednojezdniowej drogi krajowej w dwupasmową drogę ekspresową.