Śmieci

1 stycznia 2015 roku w gminie Wolin ulegnie zmianie zasada gromadzenia odpadów komunalnych oraz harmonogram ich odbioru. Do żółtych worków mieszkańcy będą wrzucać plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, do niebieskich worków papier, do zielonych szkło, do brązowych odpady biodegradowalne.

Mieszkańcom, którzy wybrali segregację odpadów będą przekazywane bezpłatnie worki na frakcje suchą (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), papier, szkło, odpady biodegradowalne. Za dostarczanie worków odpowiada firma Remondis. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów:

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych – miasto

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych – wsie