Śmieci

1 września nastąpi zmiana harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w Międzyzdrojach, która będzie obowiązywać w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014r.

Zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru
Poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.Punkty handlowe- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska.
Wtorek Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.
Środa Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna.
Czwartek Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Wolińska 1, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, Nadleśnictwo
Piątek Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Odpady komunalne segregowane (frakcja sucha) – (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru
Poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Punkty handlowe- Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Działki, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Czwartek Biała Góra, Grodno I, Grodno II, Wolińska 1, Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, NadleśnictwoBukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Wiejska, Ustronie Leśne, Za Torem, Cmentarna.

SZKŁO – (odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach)

Miasto i Gmina: 1 x w miesiącu, piątki – 12.09.2014r., 10.10.2014r., 14.11.2014r., 12.12.2014r.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji – (w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych, odpady zielone)

Miasto i Gmina: 2 x w miesiącu, II i IV wtorek miesiąca – 09.09.2014r. i 23.09.2014r., 14.10.2014r. i 28.10.2014r., 12.11.2014r.(środa) i 25.11.2014r., 9.12.2014r. i 23.12.2014r.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (w tym meble, AGD, RTV)

Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego-Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.

Część zachodnia miasta, 15.10.2014r.(środa): Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów

Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Działki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia PP, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Zdrojowa.

Część wschodnia miasta 16.10.2014r. (czwartek): Biała Góra, Grodno, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa.

Gmina,17.10.2014r.(piątek): Lubin, Wapnica, Wicko, Zalesie, Wolińska 1, Nadleśnictwo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim, w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2014, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

  • 11.11.2014r. (Narodowe Święto Niepodległości)     – 12.11.2014r.
  • 25.12.2014r. (Boże Narodzenie – pierwszy dzień)    – 24.12.2014r.
  • 26.12.2014r. (Boże Narodzenie – drugi dzień)           – 27.12.2014r.

UM w Międzyzdrojach