Ostatnio dość często tematem naszych artykułów jest działalność Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To ta Spółka zamierzała kupić Uzdrowisko w Kamieniu, to od tej Spółki burmistrz dzierżawi budynek przedszkola, to ta spółka przejmuje właśnie nieruchomości komunalne z  likwidowanego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, to ta spółka ma wybudować Muzeum Ziemi Kamieńskiej, to ta spółka próbowała również wejść ze swoją działalnością na teren gminy Golczewo. Kolejna Spółką, którą dość często zajmują się radni na sesjach jest Spółka Hydrosystem, której nazwę burmistrz zmienił kilka miesięcy temu (nie informując nawet Rady Miejskiej) na Spółkę Marina.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego Grzegorz Karpiński nie ukrywa jaki jest cel tworzenia Spółek, omija w ten sposób ustawę o finansach publicznych, która wyznacza sztywny próg zadłużenia samorządu a zadłuża się spółka, np. TBS, w której i tak udziały w 100 % ma gmina. Na listopadowej sesji burmistrz ocierał się wręcz o zarzut niegospodarności.

Przypomnijmy gmina płaci TBS-owi pół miliona złotych rocznie za dzierżawę budynku pod przedszkole, przez 15 najbliższych lat. Po 15 latach gmina zapłaci 8 mln złotych a i tak nie będzie właścicielem budynku. Opozycyjny Klub „Nasza Gmina”, którego przewodniczącym jest radny Jacek Golusda zaproponował inne wyjście, tj. kupna przedszkola od TBS za jego wartość  2 100 tys. zł. Niestety radni koalicji odrzucili projekt uchwały.

Spółki prawa handlowego rosną jak grzyby po deszczu w samorządach wszystkich szczebli. Widać nie tylko opozycja w Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim ma wątpliwości co do takich działań. I chodzi nie tylko o obsadzanie tych spółek kolegami z list wyborczych czy ich rodzin.

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła swój plan pracy na 2012 r. Zadanie kontrolne  postawione przed NIK uzyskało status strategicznego w roku 2012. NIK zbada miedzy innymi:

1) prawidłowość naliczania podatku VAT od inwestycji jednostek samorządu, stanowiący  znaczącą kwotę w budżecie państwa,

2) sprawdzi  przypadki wykorzystywania pozycji dominującej przez spółki komunalne,

3) przeprowadzi analizę zgodności z prawem uchwał rad gmin dotyczących przystępowania samorządów do spółek prawa handlowego. Na konieczność podjęcia kontroli wskazują sygnały, że część działań samorządów nie ma  nic wspólnego z racjonalną gospodarką finansami publicznymi, lecz jest wyłącznie zabiegiem księgowym.

4) NIK  przyjrzy się długowi instytucji samorządowych, gdyż znaczący wzrost długu publicznego w ostatnich latach jest jednym z najistotniejszych problemów, jakie wystąpiły w polityce gospodarczej państwa. Pod koniec 2010 r. zadłużenie przekroczyło pierwszy próg ostrożnościowy, określony w ustawie o finansach publicznych. W obawie przekroczenia kolejnych progów i konieczności podjęcia rygorystycznych posunięć dla zrównoważenia budżetu, podejmowane są działania mające oddalić to ryzyko i do takich należy działanie kontrolne NIK .

Czy działalność Gminy Kamień będzie objęta planem kontroli dowiemy się wkrótce.

 

tekst.kamienskie.info