Mur obronny

Wszystko wskazuje na to, że kolejny rok z rzędu, mur usytuowany przy placu katedralnym, naprzeciwko wejścia do katedry nie doczeka się remontu. Sprawę poruszył podczas październikowej sesji radny Henryk Masłowski. – Jest to teren reprezentacyjny przed samą katedrą, interpelacjeę Pana radnego traktuję jako wniosek do przyszłorocznego budżetu. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie – mówił dwa miesiące temu Bronisław Karpiński.

Radni powrócili do tematu dopytując czy w przyszłym roku przewidziano środki remont obiektu.

– Gmina podjęła takie starania, jednak charakter dotowanych inwestycji został uszczelniony, co nie współgrało z naszymi planami. Sprawa jest otwarta, mamy wszystko gotowe, jeżeli będzie możliwość pozyskania środków na ten projekt, będziemy korzystali z takiej możliwości. Jeżeli nie, będziemy to zadanie etapowali – poinformował Bronisław Karpiński.

Burmistrz nie określił, kiedy to wspomniane etapowanie rozpocznie. Na pewno nie przewidziano środków na ten cel w budżecie 2014 roku. W ocenie przedstawicieli magistratu, aby wyremontować sypiący się fragment muru potrzeba 500 tys. zł.