213-20991

Dzisiaj tj. 28 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie odbyła się debata ewaluacyjna na temat poczucia bezpieczeństwa seniorów po debacie z dnia 18 lutego 2016r. Spotkanie rozpoczęła st. post. Aleksandra Berenda, która w pierwszej kolejności przywitała wszystkich zaproszonych gości, a następnie przedstawiła cele i założenia debaty.

Wśród zaproszonych gości poza Burmistrzem Miasta i Gminy Dziwnów, Panem Grzegorzem Jóźwiakiem pojawili się przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dziwnowie oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim kapitan Maciej Kwiecień.

213-20994

Podczas debaty funkcjonariusze pionu prewencji kryminalnej kamieńskiej Policji zaprezentowali spot filmowy oraz materiał multimedialny, na podstawie którego objaśnili kluczowe zagadnienia poruszanej tematyki. Głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim, podinsp. Leszek Nowak, który szczegółowo omówił mechanizm oszustw dokonywanych w stosunku do osób starszych, posługując się przykładem zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Korzystając z okazji podinsp. Nowak przedstawił również zasady działania programu „Dzielnicowy bliżej nas” i zachęcił do używania aplikacji mobilnych, takich jak „Moja Komenda” oraz „Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Ponadto, podczas prelekcji głos zabrał kapitan Maciej Kwiecień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, który zaprezentował materiał multimedialny „Czad i ogień” przygotowany pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

213-20990

Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych gości, którzy aktywnie włączyli się do dyskusji, mieli wiele pytań, uwag i własnych spostrzeżeń. Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano ulotki informacyjne oraz elementy odblaskowe w postaci opasek.

źródło:
Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim