Uroczysta Sesja w Dziwnowie (24)

30 grudnia w Dziwnowie odbyła się uroczysta sesja, podczas której burmistrz Dziwnowa wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej uhonorowali pary za długoletnie pożycie małżeńskie. W trakcie sesji wręczono także statuetkę „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”.

Uroczysta Sesja w Dziwnowie (38)

W dowód społecznego uznania, dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny na wniosek Burmistrza Dziwnowa, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W 2013 roku złote gody obchodzili:

państwo Marianna i Czesław Chudzikpaństwo Stanisława i Henryk Klimowicz
państwo Agnieszka i Jan Markowicz
państwo Mirosława i Alojzy Sendra

55. rocznicę ślubu obchodzili

państwo Julianna i Wacław Kaniewscy
państwo Zofia i Wiesław Morgaś
państwo Marianna i Wacław Szlachetka
państwo Florentyna i Andrzej Wrzesińscy

Państwo Walentyna i Wiesław Fiłatow obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Uroczysta Sesja w Dziwnowie (41)

Podczas uroczystej sesji statuetką „W dowód uznania od Gminy Dziwnów” uhonorowano Cezarego Borysiuka, prezesa Dziwnowskiego Klubu Sportowego Jantar.

kamienskie.info