Radni Porozumienia Kamieńskiego poparli wniosek burmistrza o podwyżkę podatków

To wyrok na lokalnych przedsiębiorcach – grzmieli radni opozycji na posiedzeniu ostatniej Rady Miejskiej. Na wniosek Burmistrza Kamienia Pomorskiego głosami radnych „Porozumienia Kamieńskiego” została przyjęta podwyżka podatku od nieruchomości.

Wzrosną m.in podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części, podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności. Niektóre stawki jak np. podatek od nieruchomości od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wzrośnie o blisko 100 % !

Burmistrz argumentował podwyżkę, potrzebami finansowymi gminy.


– pełna treść przyjętego projektu uchwały