Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Gdy kamieńscy radni przecierali oczy ze zdumienia, że przez 10 dni nikt nie przekazał im informacji, iż jeden z największych pracodawców w gminie Kamień rozważa możliwość wyprowadzenia się z Kamienia Pomorskiego, w związku z wysokimi podatkami, na sesji w Golczewie podejmowano uchwałę w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych z 1496zł do… 550zł. Wniosek o zmianę porządku obrad wniósł burmistrz Andrzej Danieluk w trakcie sesji.

– Jak poinformował nas burmistrz, uchwała pozwoli na zachęcenie PKS do przeniesienia swojego taboru do Golczewa. Gdyby Przedsiębiorstwo zdecydowało się na taki krok, budżet gminy zasiliłoby ponad 30 tys. zł w skali roku. W związku z tym, że na terenie gminy są tylko dwa tego typu pojazdy, nawet jeżeli negocjacje z PKS nie pójdą po naszej myśli, gmina straci na tym co najwyżej 1000zł – powiedziała w rozmowie z redakcją Przewodnicząca Rady Miejskiej w Golczewie Beata Pastryk.

O sprawie wysokiego podatku od środków transportowych w gminie Kamień Pomorski informowaliśmy dziś rano. W piątek, tuż przed zakończeniem obrad, w wolnych wnioskach, Przewodnicząca Rady Miejskiej Kazimiera Szymańska odczytała pismo, jakie wystosował wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Michał Schilf.

– W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, szukamy oszczędności również w tej pozycji, gdyż istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy stawką podatku w gminie Kamień Pomorski i niektórych gminach naszego województwa – zaznaczył w liście Michał Schilf – Przeniesienie siedziby spółki do Płotów (przyp. red. gdzie podatek wynosi 500zł) kosztowałoby nas ok. 10 tys. zł jednorazowego wydatku, a oszczędności z tytułu niższego podatku wyniosłyby tylko za rok 2014 ok 73 tys. zł.

Radca prawny Przemysław Kaczorowski odpowiadając na pytania radnych poinformował m.in. iż podjęcie projektu uchwały obniżającej podatki na sesji 20 grudnia nie sprawiłoby, że wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2014 roku. Kiedy w Kamieniu debatowano, golczewscy rajcy na wniosek burmistrza zdecydowali się na obniżenie podatku z 1496zł do 550zł. Radni i burmsitrz Golczewa nie podzielili obaw prawnika gminy Kamień są przekonani, że zdążą z publikacją.

kamienskie.info