Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozporządzenie, w myśl którego w miejsce 115 najmniejszych sądów powstaną wydziały zamiejscowe większych sądów rejonowych. Resort tłumaczy, że pozwoli to usunąć zatory i równomiernie obłożyć sędziów pracą.

W styczniu Minister Sprawiedliwości będzie chciał się spotkać z samorządowcami z tych ośrodków, gdzie zmiany mogą budzić największe kontrowersje. Kryterium wyznaczania sądów do likwidacji ma być liczba etatów sędziowskich. Zniesione zostaną te, w których pracuje mniej niż 14 sędziów.

W wyniku zmian, Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce zostaną powołane trzy wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Goleniowie. Będzie to wydział cywilny, wydział karny oraz wydział rodzinny ds. nieletnich.

– Na pewno dąży to do uszczuplenia administracji oraz oszczędności w tej materii, rodzi to jednak pewne problemy, gdyż po zmianach to Prezes Sądu Rejonowego lub też księgowy w Goleniowie będą zatwierdzać decyzje o wypłacie zwrotu kosztów przejazdu ludzi stawiających się przed sądem. Niejednokrotnie jest tak, że Ci ludzie mają pieniądze na bilet tylko w jedną stronę – stwierdził w wypowiedzi dla kamienskie.info Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Mariusz Swatowski.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak brak wydziałów ksiąg wieczystych w małych sądach, wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego reorganizacji sądownictwa. Wynika z niego, że w Kamieniu Pomorskim miałby być zlikwidowany otwarty w czerwcu 2011r. , w zmodernizowanym budynku po Państwowej Straży Pożarnej za blisko 600tys. złotych, Wydział Ksiąg Wieczystych.

– To jest sprawa ważna zarówno dla mieszkańców jak i dla sądu, gdyż przy prowadzeniu rozpraw sędziowie niejednokrotnie korzystają z informacji zawartych w księgach wieczystych i dokumentach z akt ksiąg. Likwidacja Wydziału Ksiąg Wieczystych w znacznym stopniu obniżyłaby rangę Kamienia Pomorskiego jako miasta powiatowego. Mamy jednak nadzieję, że sprawy prowadzone obecnie przez Wydział Ksiąg Wieczystych zostaną włączone w kompetencje Wydziału Cywilnego – dodaje Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Mariusz Swatowski.

– Rozumiem potrzeby ekonomiczne – mówi jeden z kamieńskich przedsiębiorców – ale całkiem niedawno zabraliśmy nasze księgi ze Świnoujścia, gdzie dojazd był utrudniony. Kiedy przetrwaliśmy trudne czasy z brakiem lokum w Kamieniu i mamy teraz normalne warunki w sądzie a wypisy są wydawane od ręki, to znowu będzie pod górkę. A przecież u nas na terenie nadmorskim jest bardzo duży ruch w sprzedaży działek i taki wydział jest po prostu niezbędny. Względy ekonomiczne to nie wszystko.

Wszystkie zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca 2012r.