W listopadzie w trakcie sesji, Beata Kiryluk gratulowała Jolancie Janik przyznania jej przez Prezydenta RP Srebrnego Krzyża Zasługi.

W listopadzie w trakcie sesji, Beata Kiryluk osobiście gratulowała Jolancie Janik otrzymanego od Prezydenta RP Srebrnego Krzyża Zasługi.

Styczeń 2013 roku. Ponad rok temu pani Krystyna Kłosowska przeprowadza kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej za rok 2012 i przedstawia wnioski: „Warsztat Terapii Zajęciowej zapewnia uczestnikom możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jednostka kontrolowana wywiązuje się pod względem merytorycznym z zadania będącego przedmiotem zawartej umowy, tj. prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Jesień 2013 roku. Wybory na szefa Platformy Obywatelskiej w Kamieniu Pomorskim wygrywa Justyna Pietruchowska Główna Księgowa w PSOUU. A potem już wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. W wynajętej przez Platformę sali w PSOUU Beata Kiryluk przestaje być szefem PO na powiat. Przegrywa z Sebastianem Mamzerem. Widać, że trudno się jej z tym pogodzić.

Wraz z tymi zmianami zmienia się podejście starosty i kierownika PCPR Krystyny Kłosowskiej do Stowarzyszenia. Sypią się kontrole i pisma, wnioski i polecenia dla dyrektora Biura Stowarzyszenia Jolanty Janik. Krystyna Kłosowska wie jak działać „politycznie”, wszak w 2006 roku była radną w Nowogardzie z ramienia Platformy Obywatelskiej. W wyborach 2010 startowała z „jedynki”, również z listy PO i nie dostała się Rady.

Styczeń 2014. Jolanta Janik pisze skargę na kierownika PCPR do starosty Kiryluk, zarzuca Krystynie Kłosowskiej nękanie. Z przepisów prawa wynika, że skargi na kierownika PCPR rozpatruje rada powiatu. Starosta nie przekazała skargi  do rady do dzisiaj. Nie zajęła się nią Komisja Rewizyjna. Starosta odpowiedziała sama. O tym, że pismo jest skargą decyduje jego treść.

W styczniu wpływa do Jolanty Janik protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne. Jolanta Janik ustosunkowuje się do pism i składa sprzeciw 5 marca. Niestety członkowie Zarządu Powiatu: Beata Kiryluk, Adam Celiński, Radosław Drozdowicz, nie zapoznając się ze sprzeciwem, tydzień przed jego wpływem, tj. 25 lutego głosują projekt uchwały na sesję Rady Powiatu o negatywnej ocenie dla pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim. Czy wszyscy członkowie Zarządu wiedzieli, że jeszcze nie upłynął termin na ustosunkowanie się do protokołu, który przedstawiła im na Zarządzie Kłosowska? Terminu sesji nie wyznaczono do dzisiaj. Skąd w takim razie ten pośpiech?

Nie będziemy zanudzać państwa spisem zarzutów zawartych w protokole i zaleceniach pokontrolnych. Czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z nimi wielokrotnie, gdyż wyjątkowo zadbano o to by ukazały się one w mediach. Wczoraj zaś Jolanta Janik odniosła się do nich szczegółowo w oświadczeniu.

Zobacz także: PSOUU Kamień Pomorski odpiera zarzuty dyrektor PCPR

Jednak musimy opisać jeden z nich, o którym nikt jeszcze nie wspominał, a który nas bardzo zainteresował w kontekście innych wcześniejszych zdarzeń w powiecie. Otóż zespół kontrolny PCPR stwierdził „zjawisko polegające na łączeniu zatrudnienia w Warsztacie i wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy z pełnieniem jednocześnie funkcji w jednostce prowadzącej Warsztat.” Zarzut taki postawiony jest w stosunku do Jolanty Janik, Justyny Pietruchowskiej – głównej księgowej oraz Grażyny Gawle – pracownika administracyjnego. Prawidłowość takiego zatrudnienia regulują zapewne szczegółowe przepisy. Jednak pani Krystyna Kłoswoska zarzucając powyższe stwierdza iż „łączenie funkcji w jednostce prowadzonej przez Warsztat z pracą wykonywaną w ramach stosunku pracy budzi wątpliwości w zakresie sprawowania należytego nadzoru nad funkcjonowaniem Warsztatu i mogło mieć istotny wpływ na powstanie stwierdzonych nieprawidłowości”.

Pani Krystyna Kłosowka mogłaby ten zarzut postawić również sobie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którym kieruje od października 2012 roku w swoim Regulaminie Organizacyjnym ma zapis iż dyrektor prowadzi nadzór nad jednostkami pomocy społecznej z terenu powiatu. Gdy objęła funkcję dyrektora, główną księgową PCPR została prawie że w tym samym czasie główna księgowa Domu Pomocy Społecznej. Taka sytuacja miała miejsce do lipca ubiegłego roku. To jakoś nie budziło wątpliwości pani dyrektor Kłosowskiej, że łączono funkcje i z tego tytułu nadzór mógł być prowadzony nienależycie. Podkreślamy, że nie oceniamy pracy księgowej tylko zasadę zatrudnienia, którą podważa pani Kłosowska

A teraz przykład z innego podwórka-oświatowego, ale jakże drastyczny. Tuż po powołaniu Beaty Kiryluk na funkcję starosty, zwalnia się stanowisko dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Zarząd Powiatu powierza Głównej Księgowej Wiolecie Bączek jednocześnie stanowisko p.o. Dyrektora Domu. I chociaż nawet przysłowiowe dziecko wie, że jest to niezgodne z prawem, to ta sytuacja trwa przez pół roku. Pani Krystyna Kłosowska dość mocno uderza w Zarząd Powiatu, gdyż w tym przypadku łączenie funkcji w tej samej jednostce nie tylko mogło mieć wpływ na powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, ale na pewno miało wpływ, co potwierdza Prokurator Rejonowy w Świnoujściu.

Zobacz także:  W sprawie DWDz winna główna księgowa. „Poprzednia pani dyrektor nie wiedziała, że nie ma ksiąg”

Pani Krystyna Kłosowska przyszła na nasz teren z powiatu goleniowskiego. Wcześniej pracowała w Domu Dziecka w Stargardzie. Po utworzeniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nie zdecydowała się na start w konkursie otwartym na dyrektora Centrum w Stargardzie. Jednym z pierwszych działań nowej, wówczas pani kierownik PCPR w Kamieniu Pomorskim była zmiana Regulaminu Organizacyjnego jednostki. Zmieniono nazewnictwo z „kierownika”… na „dyrektora”.

Podczas pisania artykułu dowiedzieliśmy się, iż Starosta Kiryluk zaplanowała na przyszły tydzień kolejną kontrolę w PSOUU i Warsztatach za rok 2012.

Jeszcze raz przypomnijmy wnioski Krystyny Kłosowskiej z kontroli za rok 2012 roku: „Warsztat Terapii Zajęciowej zapewnia uczestnikom możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jednostka kontrolowana wywiązuje się pod względem merytorycznym z zadania będącego przedmiotem zawartej umowy, tj. prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.” Pytanie nasuwa się samo, czy poprzedni protokół był za dobry?

kamienskie.info