209
211
214
218
229
233
281
282
288
303
326
330
333
339
342
348
355
361
371
375
390
412
415
419
425
442
209 211 214 218 229 233 281 282 288 303 326 330 333 339 342 348 355 361 371 375 390 412 415 419 425 442

W sobotę, 24 czerwca na „Stadionie pod lasem” w Świerznie odbył się coroczny festyn  „Powitanie Lata”. W tym roku poprzedzony on został Powiatowymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi,  w których udział wzięło 7 jednostek.  Zwycięzcami Zawodów byli druhowie z Gostynia, drugie miejsce przypadło OSP Kretlewo, a trzecie strażakom ze Stuchowa. W kategorii kobiet zwyciężyły druhny z Kalenia.

Zawody zakończył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płotach. Następnie wszystkim uczestniczącym drużynom wręczono puchary, medale oraz nagrody. W 2017 roku po raz dziesiąty wręczono „Szmaragd Ziemi Świerznowskiej”. Kapituła Honorowa statuetkę „Zasłużony dla Gminy Świerzno” przyznała Andrzejowi Łosiowi ze Świerzna, komendantowi gminnemu OSP.

Tegoroczną gwiazdą wieczoru był zespół Voyage, a następnie do późnych godzin nocnych bawiono się podczas zabawy pod chmurką.