Celem projektu „Ekoenergia energią przedsiębiorstw” realizowanego w ramach POKL, Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.1 jest wzrost konkurencyjności MMiŚP dzięki podniesieniu kwalifikacji i nabyciu umiejętności z zakresu pozyskiwania i racjonalnego wykorzystania energii ekologicznej poprzez udział w szkoleniach z zakresu podniesienia świadomości ekologicznej poprzez stosowanie proekologicznych rozwiązań.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !

Najbliższe szkolenie:

– Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią według PN – EN ISO 50001:2012 (12-13 kwietnia 2014 roku)
Podczas szkolenia zostaną omówione korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia Normy, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, tworzenie planu oraz zasady sporządzenia sprawozdania z Auditu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
– zatrudnione na podstawie umowy o pracę i samozatrudnione w mikro- lub małych przedsiębiorstwach działających w branży budowlanej, inżynieryjnej, OZE, turystycznej, ICT;
– wykonujący pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego

W ramach projektu zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– catering podczas zajęć
– przerwy obiadowe
Uwaga! Ostatnia edycja szkolenia !

Serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji:
Biuro Projektu:
(kontakt w godzinach 09:00-13:00)
ul. Monte Cassino 24, III piętro
70-467 Szczecin
Tel. 91 421 18 48
Tel. 792 489 269
biuro@eko-firma.eu
www.eko-firma.eu
facebook: ekoenergia energią przedsiębiorstw