Obchody inauguracyjne 740-lecia (1)

W sobotę w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej zatytułowanej „Relacje współzależne”. Z tej okazji gościliśmy w MHZK autora prezentowanych zdjęć fotografika Marka Waszczuka, absolwenta Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, właściciela, fotografa i głównego projektanta Profesjonalnego Studia Fotografii Filmu i Reklamy 2M ARTSTUDIO w Szczecinie, które do niedawna mieściło się w naszym mieście, w dawnym barze „Świtezianka”. Po przywitaniu przybyłych na wernisaż gości Marek Waszczuk opowiedział o wystawie i prezentowanych fotografiach. Następnie symbolicznego otwarcia ekspozycji dokonał Przewodniczący Rady Muzealnej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej Pan Henryk Masłowski.

Na otwartą w sobotę wystawę składają się trzy cykle. Pierwszy zatytułowany „Wewnętrzne ja” jest pracą dyplomową Autora. W ciekawy sposób, poprzez pryzmat indywidualnego wystroju wnętrza pokoju, pokazuje zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającą go „mikroprzestrzenią”.

Obchody inauguracyjne 740-lecia (2)

Drugi cykl, do którego zdjęcia wykonane zostały w naszym Muzeum, to „Kryzys sytuacyjny” podejmujący tematykę zmieniającego się stylu życia w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W powstanie tego cyklu, obok Autora i asystentki Moniki Zielińskiej, zaangażowały się również: Magdalena Lasocińska, łódzka stylistka, kreator wizerunku i choreograf sesji zdjęciowych oraz szczecińska wizażystka Agnieszka Szeremeta, a także modelki – Joanna Bąk i Sylwia Bakunowicz. Zdjęcia tego cyklu prezentowane są na tle przedmiotów życia codziennego z tamtego okresu. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Przyjacielowi i Darczyńcy naszego Muzeum Panu Jerzemu Bogdanowiczowi za podarowanie nam większości z nich.

Trzeci cykl to „Optymiści dla Kamienia” będący owocem zrealizowanego podczas II Kamieńskiego Jarmarku Świątecznego projektu o tym samym tytule. Wówczas to na fotografiach zostali uwiecznieni uśmiechnięci mieszkańcy i goście naszego miasta dzielący się swym optymizmem przed Bożym Narodzeniem. Część przybyłych na wernisaż gości rozpoznała na tych fotografiach, oprócz znajomych, także i siebie.

Obchody inauguracyjne 740-lecia (3)

Wystawa „Relacje współzależne” będzie prezentowana w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej do 19 maja br., od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 16.00, a od maja do 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej