2014 069 mniejszy

W dniu 24 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z Stowarzyszeniem Centrum Słowian i Wikingów na realizację projektu pt. ”Odtworzenie nabrzeża ekspozycyjnego według zasad pierwotnego budownictwa Słowian i wikingów w Wolinie wzdłuż cieśniny Dziwny”. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności obszaru LGR „Zalew Szczeciński” i Gminy Wolin poprzez rozwój ponadregionalnego produktu turystycznego w postaci skansenu wczesnośredniowiecznego Wolina. W ramach projektu zakłada się odtworzenie nabrzeża w celu rozbudowy skansenu, którego działalność związana jest z zachowaniem i prezentowaniem historii lokalnego i ponadregionalnego rzemiosła, sztuki a także obyczajów, w tym obejmujących tradycje rybackie – m.in. prezentacja replik historycznych sprzętów do połowu ryb, budowa rekonstrukcji dawnych łodzi i historyczne rejsy wokół Bałtyku.

Będzie to rekonstrukcja drewnianego nabrzeża z X wieku, czyli z czasów świetności Wolina. Miasto było wówczas jednym z najważniejszych portów morza Bałtyckiego i jak pisali dawni kronikarze, „woliński port mógł pomieścić 300 okrętów”. Prace rekonstrukcyjne będą tworzone na podstawie badań archeologicznych z terenu Wolina.

źródło:
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów