1

21 stycznia 2014 r. w Szczecinie został podpisany, m.in. przez wojewodęZachodniopomorskiego – Marcina Zydorowicza, marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, burmistrza Wolina – Eugeniusza Jasiewicza oraz inni przedstawicieli lokalnych samorządów „List Intencyjny” w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jest to największa inwestycja elektroenergetyczna w Polsce realizowana w jednym tylko regionie, która obejmuje 11 projektów na łączną kwotę ponad 1 miliard złotych.

2

Wykonawcą tych inwestycji jest firma Pinggao Group Co. Ltd z Chin. Wśród beneficjentem tej inwestycji jest również Gmina Wolin.

Programem wsparcie objęta została m.in. budowa linii 220 kV Glinki – Recław, rozbudowastacji Recław o rozdzielnię 220 kV oraz uruchomienie na napięciu 220 kV linii relacji Morzyczyn – Recław. Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawi jakość i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tym regionie.

4

– Rozbudowa sieci przesyłowej w północno-zachodniej części Polski i zwiększenie gwarancji przesyłu energii elektrycznej stworzy także nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. Dodatkowe połączenia to dodatkowa energia, która dziś – obok nowoczesnych dróg – determinuje rozwój cywilizacyjny każdego regionu – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Modernizacja i budowa nowych linii i stacji elektroenergetycznych w województwie zachodniopomorskim umożliwi również możliwość odbioru mocy z nowych źródeł wytwórczych, zarówno z konwencjonalnych, jak i z planowanych do budowy farm wiatrowych. Zmodernizowana i nowa infrastruktura elektroenergetyczna to nie tylko bezpieczeństwo zasilania, czy szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy, ale także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które przebiegać będzie każda z tych inwestycji, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

5

Wpłacana corocznie należność w wysokości do 2% wartości inwestycji na obszarze gminy stanowić będzie poważną pozycję w budżecie każdej z gmin.

źródło:
UM w Wolinie