056

Druhowie z OSP Stuchowo w sobotę spotkali się w miejscowej świetlicy na uroczystości wigilijnej. Wszystkich przybyłych przywitał Naczelnik OSP Stuchowo Ryszard Ciślak. W wigilijnym biesiadowaniu udział wzięli: Wójt Gminy Świerzno, Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys Sołectwa Stuchowo, Zastępca Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Stuchowie, druhowie honorowi OSP Stuchowo Pan Józef Grzyb, Pan Brunon Boruta oraz Pan Andrzej Atras i oczywiście nasi strażacy. W świątecznej atmosferze dzielono się opłatkiem, składano życzenia zdrowia i dalszej owocnej współpracy.

Podczas sobotniego spotkania Druh Zbigniew Szymuś został odznaczony medalem „Na straży” dedykowanym specjalnie dla straży pożarnych. Medal ten służy uhonorowaniu osób, które poświęcając się służbie społecznej stoją na straży naszego wspólnego dobra. Druh Zbigniew Szymuś niewątpliwie do takich osób należy służąc w OSP już 35 lat. Serdecznie gratulujemy!

Kolejnym miłym akcentem było przyjęcie w szeregi naszej OSP nowych druhen. Są to następujące osoby: Aldona Stangrycka, Karolina Ciślak, Roksana Jodłowska, Karolina Mądrecka, Koletta Szczęsna oraz Monika Rejmak.

Strażacy ze Stuchowa dziękują wszystkim osobom za pomoc w  przygotowaniu wigilii.

źródło:
OSP Stuchowo