Szpital Uzdrowiskowy fot. kamienskie.info

Wojewoda zachodniopomorski poszukuje kandydata na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu.

Kandydat powinien m.in.: posiadać tytuł specjalisty w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Może być specjalistą z co najmniej jednego z kierunków leczniczych prowadzonych w uzdrowisku pod warunkiem rozpoczęcia specjalizacji w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej oraz co najmniej 10-letniego stażu pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Zadania naczelnego lekarza uzdrowiska to m.in: prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowiska oraz kontrolowanie ich w zakresie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, współdziałanie z konsultantem krajowym i konsultantem wojewódzkim do spraw balneologii i medycyny fizykalnej, a także udział w pracach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zatrudnionej w uzdrowisku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2014. Zainteresowani powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (sekretariat Wydziału Zdrowia Publicznego) ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu”. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Zdrowia Publicznego pod numerem telefonu: 91-43-03-222.