Festiwal Słowian i Wikingów (15)

Burmistrz Wolina ma zamiar zawrzeć umowę na realizację autorskiego, artystycznego projektu pod nazwą Wolin Folk Fest 2014, towarzyszącego XX edycji Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. Umowa ma być zawarta bezprzetargowo z wolnej ręki z Impresariatem Zachodniopomorskim Ludwik Czesław Kurek ze Szczecina. Niestety burmistrz Jasiewicz nie podaje na jaką kwotę ma zamiar zawrzeć umowę.

Firma  zapewnia organizację dwudniowego widowiska muzycznego pod autorską nazwą WOLIN FOLK FEST 2014. Nazwa została zaproponowana przez Impresariat Zachodniopomorski jako doskonale oddająca charakter imprezy, nośna medialnie i wpisująca się w wymagany, charakterystyczny klimat wydarzenia głównego, tj. Festiwalu Słowian i Wikingów. Będzie  to impreza towarzysząca Festiwalowi Słowian i Wikingów w dniach 1-2 sierpnia. Festiwal Słowian i Wikingów osadzony jest w epoce wczesnego średniowiecza i zdaniem burmistrza narzuca konieczność organizacji imprezy towarzyszącej w odpowiednim klimacie artystycznym. Dlatego też, program imprezy towarzyszącej Festiwalowi Słowian i Wikingów, nawiązuje do brzmień polskich i europejskich tradycji ludowych, niejednokrotnie z wykorzystaniem replik instrumentów tradycyjnych.

Ponadto,  burmistrz podkreśla, że fakt iż tegoroczna edycja Festiwalu Słowian i Wikingów będzie obchodziła swój dwudziestoletni jubileusz, planowane wydarzenie artystyczne towarzyszące Festiwalowi, będzie zorganizowane na najwyższym poziomie. W ramach tego widowiska zaplanowany jest m. in. występ berlińskiej grupy, artystycznej z projektem pod nazwą Corvus Corax, prezentującej muzykę dawną, z wykorzystaniem kilkunastu replik instrumentów (instrumenty perkusyjne, dudy itp.). Zespół we wspomnianym projekcie, charakteryzują znakomite, niepowtarzalne walory artystyczne oraz oryginalne brzmienie. Wartość artystyczna Corvus Corax zapewni uzyskanie zamierzonego efektu i niepowtarzalnego klimatu, który odpowiadać będzie jubileuszowej, XX edycji Festiwalu Słowian i Wikingów. Jak uzasadnia wybór  burmistrz Jasiewicz udział tej grupy artystycznej w planowanym przedsięwzięciu, pod autorską nazwą WOLIN FOLK FEST 2014, zagwarantuje całemu widowisku wysoką rangę uznawaną wśród wykonawców krajowych i zagranicznych tego rodzaju muzyki, a także zapewni odpowiedni, folkowy klimat przedsięwzięcia.

Umowa obejmuje: honoraria zespołów, koszty przejazdów, przelotów artystów, transport sprzętu muzycznego, wynajęcie backlineu, koszty zakwaterowania i cateringu, opłaty z tytułu wykorzystania praw autorskich. Ponadto odpowiednie nagłośnienie spełniające wymagania riderów zespołów wraz z realizacją, odpowiednie oświetlenie sceny spełniające wymagania artystów z realizacją, scenę zadaszoną wraz z obsługą wg. własnego projektu, garderoby z wyposażeniem i cateringiem dla artystów w pierwszych dwóch dniach sierpnia.

kamienskie.info