3

Na zaproszenie władz Walimia delegacja Wolina / Burmistrz, Franciszek Jamrożek, Krystyna Rytlewska / gościła u swoich Przyjaciół – w gminie Walim na kolejnej edycji Festiwalu Sera, który odbywa się corocznie w pięknej miejscowości tej gminy – w Dziećmorowicach.Burmistrz Wolina wraz z towarzyszącymi mu osobami zostali otoczeni szczególnie troskliwą opieką pani Ani Młynarczyk, która była przewodnikiem po pięknej Ziemi Walimskiej. Wolinianie zwiedzili kompleks Muzealno-Turystyczny „Włodarz”, będący częścią kompleksu „RIESE” / Sztolni Walimskich /, Zamek Książ wraz z jego pięknym otoczeniem, zabytkowy Wałbrzych, uroki miejscowości Glinno / z bardzo serdeczną obsługą Karczmy „Bełty”, w której nasza delegacja mieszkała /, park w Walimiu nową zabudową wypoczynkową dla mieszkańców. Główną atrakcją naszego pobytu był VIII Festiwal Sera, który poprzedziło złożenie kwiatów przez Wójta Gminy Walim, pod pomnikiem 700-lecia Dziećmorowic, w towarzystwie zaproszonych gości.

4

Festiwal Sera to piękna impreza, na której prezentowane są znakomite sery i potrawy z sera, które biorą udział w konkursie na „najlepszy ser” i „najlepszą potrawę z sera”. Dużą atrakcją Festiwalu była mała i duża sowa, a największym powodzeniem cieszyła się zupa serowa Wójta Gminy Walim. W Festiwalu udział wzięła Poseł na Sejm RP – Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke oraz Wicewojewoda – Pani Ewa Mańkowska. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Sołtysów w trakcie Festiwalu wręczyli Wójtowi Walimia piękny wazon z dedykacją w podziękowaniu za dotychczasową współpracę.

5

W trakcie przyjacielskiego spotkania została omówiona dotychczasowa współpraca naszych gmin oraz dalsze możliwości wzajemnej współpracy naszych stowarzyszeń, szkół, klubów. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi – Adamowi Hausmanowi, Pani Sekretarz – Aleksandrze Ignaszak oraz Pani Ani Młynarczyk za doznaną życzliwość oraz serdeczność, jaką doświadczyliśmy w czasie tej wizyty.

UM w Wolinie