Wizyta Janusza Piechocińskiego fot. UM w Wolinie

W związku z ostatnimi wydarzeniami jakie miały miejsce w gminie Wolin, wolińscy radni wystosowali list otwarty do Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Janusza Piechocińskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego – Ryszarda Mićki oraz Prezesów Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego PSL. Poniżej w całości publikujemy jego treść w całości:

 LIST OTWARTY

„Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny, który będzie go gloryfikował” – Frederic Bastiat

Działając w ramach statutowych celów, reprezentując Stowarzyszenie na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Środowiska oraz w imieniu wolińskiej Wspólnoty Samorządowej gminy Wolin jako radni Rady Miejskiej, zwracamy się do Panów o interwencję w sprawie wolińskiej patologii, zgnilizny i rozkładu samorządowej idei oraz braku poszanowania prawajakiego dopuszczają się członkowie wolińskiego Miejsko-Gminnego PSL: Jan Andrzej Frankowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie oraz Eugeniusz Jasiewicz – Burmistrz Wolina.

Mając na uwadze zaistniałe wydarzenia ostatnich dni i wcześniejsze, jakie miały miejsce w gminie Wolin, to jest: bezrefleksyjne podporzadkowanie się Przewodniczącego Rady Burmistrzowi Wolina, wielokrotne naruszenie Ustawy o samorządzie gminnym przez Przewodniczącego, zarzuty niegospodarności, korupcji, „ustawiania” przetargów, kolesiostwa, nepotyzmu, oraz dokonany przez Burmistrza Wolina bezprawny wyrąb kilku tysięcy drzew w strefie „Natura 2000” – obszar PLB 320009, profanacja zabytkowego czynnego cmentarza komunalnego, mianowanie sekretarza gminy Wolin z istotnym naruszeniem Ustawy o pracownikach samorządowych. Ze względu na powyższe, zwracamy się do Panów, jako najwyższych przedstawicieli polskiego ruchu ludowego, prosząc Was o interwencję dla dobra i w obronie jednej z najstarszych formacji politycznych w Europie, które wywarły największy wpływ na losy narodu i Państwa Polskiego minionego wieku.

Biorąc pod uwagę stoczone walki o wolność, demokrację i ład w przestrzeni publicznej w okresie międzywojennym, wojennym oraz powojennym przez Polskie Stronnictwo Ludowe pod kierownictwem Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, prosimy o podjęcie działań naprawczych sytuacji szeroko opisywanych w lokalnych i regionalnych mediach, które dotyczą wyżej wymienionych polityków PSL.

Czy bardzo dobre relacje Burmistrza Wolina z Prezesem PSL, Wicewojewodą Zachodniopomorskim oraz Prezesem Zarządu PSL Województwa Zachodniopomorskiego, dają tzw. „parasol ochronny” dla wolińskich działaczy PSL? Czy obserwowane poczucie bezkarności może usprawiedliwiać brak poszanowania dla prawa, demokracji, i wolności słowa oraz medialnych zarzutów niegospodarności i korupcji?

”Budujemy więc to nasze państwo na ruinach, zgliszczach i popiołach, stawiamy gmach, w którym stale i niepodzielnie królować winny samodzielność, wolność, prawo i sprawiedliwość… Pomni przeszłości, budując w warunkach jak najtrudniejszych, baczmy pilnie, aby do tego gmachu nie dostały się zarazki zgnilizny i rozkładu mające go zniszczyć, gdy on ma stać wiecznie… Świadomi swoich praw i obowiązków jak i odpowiedzialności przed przyszłością i narodem, stańcie razem do pracy, pracy wytrwałej, tworząc dobra konieczne dla współczesnych i potomnych” – Wincenty Witos

Z należnym szacunkiem
Radni Rady Miejskiej w Wolinie”