Arleta_Siarkiewicz_Hoszowska

Arleta Siarkiewicz-Hoszowska została nowym dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego. Nominację na to stanowisko, w imieniu ministra środowiska, wręczył dziś w Międzyzdrojach Piotr Otawski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Arleta Siarkiewicz-Hoszowskaod listopada 2009 roku pracowała w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, m.in. na stanowiskach zastępcy dyrektora Departamentu Obszarów Natura 2000 i dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku. Wcześniej, pracowała w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz w Nadleśnictwie Kliniska, gdzie pełniła funkcję m.in. kierownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w województwie zachodniopomorskim (od 2009 r.). Jest absolwentką Wydziału Leśnego na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowego studium z zakresu ochrony środowiska leśnego na tej samej uczelni. Ukończyła również studium podyplomowe na kierunku „Ochrona parków narodowych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz międzyuczelniane studium podyplomowe (SGGW/SGH) z zakresu oceny i wyceny zasobów przyrodniczych.

Odznaczona Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Leśnego i Złotą Honorową Odznaką Ligi Ochrony Przyrody.

kamienskie.info