IMGP2190

W gościnnych progach  Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w dniu 11 grudnia 2013 roku miała miejsce szczególna uroczystość – wręczenie Państwu Danucie i Eugeniuszowi Kędzierskim księgi pt. ,,Turystyczne odkrywanie Międzyzdrojów”. Książka dedykowana jest Eugeniuszowi Kędzierskiemu, Jego żonie Danucie oraz wszystkim, którzy działali  wraz z Nimi.

Zorganizowane spotkanie było swoistym hołdem i podziękowaniem a książka dowodem wdzięczności, dla ludzi którzy poświęcili swoje życie dla rozwoju turystyki naszego regionu.

Wśród obecnych na sali byli: przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Rady Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Powiatu Kamieńskiego,  samorządu gminy Międzyzdroje, byli Burmistrzowie Międzyzdrojów, przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego, członkowie PTTK oraz mieszkańcy.

IMGP2208

Na początku spotkania prezes Oddziału PTTK w Międzyzdrojach Pan Dariusz Traut przedstawił historię PTTK w Polsce. Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dr Andrzej Gordon  odczytał słowa podziękowania kierowane do Państwa Kędzierskich oraz Oddziału PTTK w Międzyzdrojach od Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Słowa podziękowania dla bohaterów tego dnia oraz do  Burmistrza Międzyzdrojów  popłynęły także od wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Pani Elżbiety Wąsowicz – Zaborek. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego wręczył Panu Kędzierskiemu w dowód wdzięczności za ochronę przyrody – prezent szczególny – czapkę strażnika parku. Rektor Szkoły Wyższej Almamer w Warszawie prof. dr Janusz Merski podkreślił zasługi Danuty i Eugeniusza Kędzierskich  dla tworzenia bazy noclegowej na terenie miasta w trudnych czasach ubiegłego wieku. Zasłużonemu jubilatowi wszyscy odśpiewali życzenia dwustu lat w zdrowiu i pomyślności. Spotkanie zakończyło się złożeniem  podziękowań  osobom, którzy społecznie napisali teksty do książki oraz pamiątkowym zdjęciem wszystkich obecnych w Sali MDK.

IMGP2220

Pomysłodawcami wydania książki o działalności Państwa Kędzierskich byli przedstawiciele Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, podjęli się  także realizacji wydawnictwa. Natomiast Oddział PTTK w Międzyzdrojach sfinansował jego wydanie.  Jest to swoisty hołd złożony ludziom, którzy  mają swoje miejsce w historii miasta.  Dzień ten był też dniem szczególnym i ważnym dla twórców i przedstawicieli branży turystycznej gminy Międzyzdroje. Wszyscy obecni  podkreślali znaczącą rolę  turystyki  dla rozwoju naszej Gminy i całego województwa.

 Wydawnictwo pt. ,,Turystyczne odkrywanie Międzyzdrojów” będzie dostępne w sprzedaży  w siedzibie PTTK przy ul. Kolejowej w Międzyzdrojach.

źródło:
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą